Professionaland of goodQuality

Dowiedz się więcej
PQHouse

O firmie

PQ Invest Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług związanych bezpośrednio z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, budowlanymi (project management), projektowaniem jak również, współpracując z wieloma specjalistycznymi firmami wykonawczymi i dostawcami, świadczy usługi typowo budowlane związane z kompleksowym wznoszeniem obiektów budowlanych.

PQ Invest Sp. z o.o. utworzeno w 2012 roku z siedzibą w Kielcach. Firmę tworzą doświadczeni specjaliści inżynierii budowlanej i project managerowie. Współpraca z biurami projektów, wykonawcami robót budowlanych, robót specjalistycznych, dostawcami najnowszych technologii, jak również wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży, ukoronowane zostały utworzeniem Spółki PQ Invest, co pozwala i gwarantuje przyszłym Inwestorom już od wstępnej analizy danego tematu, maksymalizację wykorzystania potencjału nieruchomości i projektu.

O firmie

Jesteśmy dobrze zorganizowanym i elastycznym przedsiębiorstwem
dopasowującym się do aktualnych potrzeb i wymogów rynku budowlanego.

Oferta

PQ Invest Sp. z o.o. oferuje pełen zakres prac związany z realizacją inwestycji, na każdym jej etapie. Nasze doświadczenie wykorzystujemy do obsługi całego procesu inwestycyjnego, zapewniając Inwestorowi realizację jego pomysłu, zaczynając od koncepcji przez projekt, przeprowadzenie przetargów, nadzór i kontrolę nad realizacją, oddaniem obiektu do użytkowania, aż do ostatecznego rozliczenia kontraktu.

PQ Invest Sp. z o.o. świadczy usługi związane z kompleksowym zarządzaniem projektami (project management):

Pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego

Niezależny konsultant i inżynier kontraktu

Zarządzanie projektem

Kompletne przygotowanie i prowadzenie procesu przetargowego na roboty budowlane

Zarządzanie kontraktem, umową o roboty budowlane

Opiniowanie przygotowania i realizacji projektów (project monitoring i controling)

Kierowanie budową - kierownik kontraktu, kierownik budowy, kierownik robót, majster budowy, inżynier budowy

Nadzór inwestycyjny i inwestorski - inspektorzy nadzoru robót, inspektor ds. BHP

Kontrola kosztów realizacji w odniesieniu do zakładanego budżetu

Doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.)

Optymalizowanie rozwiązań projektowych

Wykonywanie przedmiarów, kosztorysów i budżetów oraz wszelkich opracowań kosztowych związanych z budownictwem

Specjalizujemy się również w świadczeniu usług typowo wykonawczych, a w szczególności w systemie GW, GRI, kompleksowe budownictwo mieszkaniowe, biurowe, wykonywania konstrukcji żelbetowych.

 

Nieruchomości

REJA 46 to dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej.

Projekt Willa Sabinów to budynek wielorodzinny z garażem podziemnym, zlokalizowany w cichej, spokojnej części miasta Piastowa, powiat Pruszkowski.

Projekt Willa Laore to nowoczesna kamienica wielorodzinna, zlokalizowany na Włochach w Warszawie.

Villa Adiona / Villa Verneda to dwa budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na Starych Włochach w Warszawie.

Firmę tworzą doświadczeni specjaliści inżynierii
budowlanej i project managerowie.

Realizacje

Inwestycja p.n. Budynek usługowo-biurowy „TECHNICZNA” realizowana jest w systemie GW przez Konsorcjum Firm: PQ Invest i Prosfer.

„Centrum Nowych Technologii” - realizowana inwestycja w systemie GW przez Konsorcjum Firm: PQ Invest i 2K Serwis

Roboty rozbiórkowe - budynek przy ul. Niemcewicza w Warszawie.

„Cztery Pory Roku” - dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej w Łomiankach k. Warszawy.

Projekt Calavarda to budynek wielorodzinny z garażem podziemnym, zlokalizowany w cichej, spokojnej części dzielnicy Warszawa – Włochy – Ogród.

Mikołajska to dwa budynki niepodpiwniczone mieszkalne jednorodzinne z garażami wbudowanymi, wkomponowane w architekturę dzielnicy Włochy-Ogród.

PQ Invest Sp. z o.o.
ul. Wałowicka 18 lok. 1
02-451 Warszawa

NIP 959 194 98 92
REGON 260643541

PQ House Sp. z o.o.
ul. Popularna 16 lok. 7
02-473 Warszawa

NIP 522 315 24 59
REGON 382745936

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PQ Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: 02-451 Warszawa, ul.Wałowicka 18 lok. 1).
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.